Previous page      Next page
Panicled Swertia
Panicled Swertia
Wormbush
Wormbush
Nux Vomica
Nux Vomica
Clearing Nut Tree
Clearing Nut Tree
Rubber Bush
Rubber Bush
Bulbous Ceropegia
Bulbous Ceropegia
Weak Ceropegia
Weak Ceropegia
Green Milkweed Creeper
Green Milkweed Creeper
Gurmar
Gurmar
Indian Sarsaparilla
Indian Sarsaparilla
Holostemma Creeper
Holostemma Creeper
Cork Swallow-Wort
Cork Swallow-Wort
Pergularia
Pergularia
Royle's Pergularia
Royle's Pergularia
Caustic Vine
Caustic Vine
Emetic Secamone
Emetic Secamone
Indian Ipecac
Indian Ipecac
Batino
Batino
Scholar Tree
Scholar Tree
Poison Devil Tree
Poison Devil Tree
Periwinkle
Periwinkle
Sea Mango
Sea Mango
Amruthapala
Amruthapala
Nerved-Leaf Swallow-Root
Nerved-Leaf Swallow-Root
Indrajao
Indrajao
Shrub Vinca
Shrub Vinca
Sarpagandha
Sarpagandha
Wild Snake Root
Wild Snake Root
Nag Kuda
Nag Kuda
Arctic Snow
Arctic Snow
Water Jasmine
Water Jasmine
Sweet Indrajao
Sweet Indrajao
Ceylon Heliotrope
Ceylon Heliotrope
Bristly Onosma
Bristly Onosma
Comfrey
Comfrey
Indian Borage
Indian Borage
Shankh Pushpi
Shankh Pushpi
Rudravanti
Rudravanti
Dwarf Morning Glory
Dwarf Morning Glory
Giant Potato
Giant Potato
Kidney Leaf Morning Glory
Kidney Leaf Morning Glory
Indian Belladonna
Indian Belladonna
Belladonna
Belladonna
Datura
Datura
Henbane
Henbane
Previous page      Next page
JAlbum 7.3